دستورالعمل صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها

مبنای کار، دستورالعمل صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها می باشد که به تصویب مشترک وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران رسیده و ابلاغ شده است و ابزار اجرایی آن سامانه اجرایی مجوزهای الکترونیکی کشاورزی ( سماک) می باشد.

 

نشان حد مجاز آلاينده ها در محصول كشاورزي :

به نشاني گفته مي شود كه اجازه استفاده از آن توسط سازمان ملي استاندارد ايران بر اساس فرآيندهاي تعريف شده در دستورالعمل به متقاضي داده مي شود.

 

آلاينده ها در دستورالعمل:

به دسته اي از مواد گفته مي شود كه عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعيين شده در استاندارد ملي مربوطه، براي مصرف كننده مضر است. این مواد شامل سموم، آفت کش ها، کودهای شیمیایی، فلزات سنگین می باشند.

 

حد مجاز آلاینده ها:

حداکثر قابل اغماض مانده آلاینده ها در محصول کشاورزی است و این مرز از سوی مرجع قانونی ذیصلاح کشور که در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی است بر پایه آگاهی های بدست آمده از عملیات خوب کشاورزی GAP تعیین می گردد.

(یادآوری: منظور از حدمجاز آلاینده ها، فقط مانده خود آن آلاینده بوده و متابولیت های آن را شامل نمی شود.)

 

ارکان اجرایی دستورالعمل صدور پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها:

  1.  تولید کنندگان زنان روستایی و عشایری داوطلب به عنوان حلقه اول، مهم و تاثیر گذار در زنجیره تولید بهداشتی
  2. مدیران کنترل کیفیت که نقش کلیدی در اجرای فرایند تولید دارند از جمله برای:
  • تهیه شناسنامه واحد تولیدی
  • نظارت و هدایت اجرای عملیات بهینه کشاورزی
  • تهیه فرم های پایش و درمان عوامل خسارت زا و تغذیه، آبیاری و ...
  • تایید روند تولید محصول
  1. آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد و یا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  2. شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان استاندارد و یا مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  3. کارشناسان ترویج استان ها، شهرستان ها و مراکز خدمات
  4. محققان، کارشناسان بخش های تخصصی سازمان های جهاد کشاورزی

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0